Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Tra cứu hồ sơ đã xử lý như thế nào?

Tra cứu hồ sơ đã xử lý như thế nào?

Để tra cứu hồ sơ đã xử lý, thực hiện như sau:
1. Vào màn hình Danh sách hồ sơ 
2. Chọn tab Hồ sơ đã xử lý
3. Nhập các tiêu chí tìm kiếm hồ sơ theo mong muốn và nhấn nút Tìm kiếm

Chương trình hỗ trợ tìm kiếm theo một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí sau: 
  • Theo địa bàn
  • Loại đăng ký
  • Quyển số, Số
  • Tên người yêu cầu/Đối tượng
  • Ngày tiếp nhận/Ngày đăng ký hoặc Ngày cập nhật hồ sơ
  • Trạng thái hồ sơ
  • Tình hình giải quyết hồ sơ
Trên danh sách kết quả tìm kiếm hồ sơ, cán bộ hộ tịch có thể Xem chi tiết, Bỏ ghi sổ, In hồ sơ hoặc thực hiện Xuất khẩu hồ sơ ra tệp excel.
Xem thêm