Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Khi cất hồ sơ bị sai ngày tháng năm thì xử lý thế nào?

Khi cất hồ sơ bị sai ngày tháng năm thì xử lý thế nào?

Hiện tượng: Một số máy tính gặp trường hợp sau khi nhập xong hồ sơ và nhấn Cất thì các trường thông tin ngày tháng (Ngày tiếp nhận, hạn xử lý, ngày sinh ..) tự động trừ đi 1 ngày. Ví dụ: nhập 17/01/2017 sau khi nhấn Cất chuyển thành 16/01/2017.
Nguyên nhân là do ngày và giờ trên máy tính truy cập vào HOTICH.VN đang được thiết lập không đúng với múi giờ Việt Nam.
Cách khắc phục
: Điều chỉnh lại múi giờ trên máy tính về đúng múi giờ
(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.
Các bước thực hiện như sau: 
1.Nhấn đúp vào biểu tượng đồng hồ trên thanh taskbar để mở cửa sổ Date & Time Properties (với Windows XP) hoặc nhấn để mở cửa sổ hiển thị ngày giờ với Windows 7 trở lên sau đó chọn Change date and time settings hoặc Date and time settings.
2. Với Windows XP: Chọn tab Time Zone trên cửa sổ Date & Time Properties , sau đó chọn lại múi giờ (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta và nhấn OK.

- Với Windows 7, nhấn Change time zone sau đó chỉnh lại về múi giờ Việt Nam (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.

3. Chọn tab Date & Time.
    • Chỉnh lại giờ theo đúng giờ hiện tại.

    • Nhấn OK.
4. Vào lại những hồ sơ đã khai báo, sửa lại ngày đúng
    • Vào lại HOTICH.VN, mở lại hồ sơ đã khai báo, sau đó chỉnh sửa lại các thông tin về ngày tháng cho đúng.


Xem thêm