Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Để lọc hồ sơ theo từng năm thì phải làm thế nào?

Để lọc hồ sơ theo từng năm thì phải làm thế nào?

Để lọc hồ sơ theo từng năm hoặc theo khoảng thời gian tùy chọn, thực hiện các bước sau:
1. Tại màn hình Danh sách hồ sơ, chọn thời gian cần lọc hồ sơ tại phần Đã xử lý.
2. Hệ thống sẽ thống kê các loại hồ sơ tương ứng với thời gian anh/chị vừa chọn. Nhấn vào biểu tượng  để xem thống kê chi tiết lần lượt theo các loại hồ sơ.


Xem thêm