Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Cách sửa thủ tục cũ theo Nghị định 158

Cách sửa thủ tục cũ theo Nghị định 158

Thao tác này giúp cho người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin trên thủ tục cũ theo Nghị định 158.
Cách thao tác: 
1. Chọn loại thủ tục cần sửa bằng cách nhấn vào biểu tượng , ví dụ: Đăng ký khai sinh
2. Chọn thủ tục cần sửa trên danh sách kết quả.

3. Chỉnh sửa những thông tin trên thủ tục, ví dụ: bổ sung thêm ngày đăng ký tại phần thông tin Đăng ký khai sinh.

4. Nhấn Cất và ghi sổ.
5. Để in được các giấy tờ liên quan đến thủ tục vừa chỉnh sửa, nhấn In\Chọn mẫu giấy tờ cần in.


Xem thêm