Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

1. Mục đích
Giúp cho cán bộ Công chức Tư pháp - Hộ tịch có cái nhìn tổng quan về số lượng hồ sơ Đã xử lý chi tiết theo từng thủ tục: Khai sinh, Khai tử, Kết hôn, Thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch, Giám hộ, Chấm dứt giám hộ, Nhận cha mẹ con, Nuôi con nuôi, Cấp bản sao đồng thời biết được tình trạng hồ sơ: Hồ sơ đang xử lý, Hồ sơ đã xử lý, Hồ sơ đã từ chối, Hồ sơ trực tuyến, Thông báo.
 

2. Chi tiết hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ của Công chức Tư pháp - Hộ tịch trên HOTICH.VN


Xem thêm