Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Đăng ký gia hạn phần mềm

Đăng ký gia hạn phần mềm

1. Mục đích
Giúp các đơn vị sử dụng phần mềm HOTICH.VN biết được tình trạng tài nguyên của phần mềm khi sắp hết hạn và có thể tự đăng ký gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính ngay trên phần mềm. Đồng thời có thể ký điện tử phiếu cập nhật/gia hạn để gửi về cho MISA một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.
2. Chi tiết thay đổi
Trong quá trình sử dụng phần mềm, phần mềm sẽ có thông báo nhắc anh/chị gia hạn để sử dụng phần mềm:

Các bước đăng ký gia hạn và ký số phiếu gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính:

=> KẾT LUẬNVới chính sách gia hạn mới cho phần mềm HOTICH.VN, đơn vị có thể dễ dàng đăng ký gia hạn trên phần mềm, bao gồm đăng ký trước khi hết hạn, đăng ký khi sắp hết hạn, đăng ký khi hết hạn, và đăng ký khi quá hạn. Đồng thời ký điện tử trên phiếu gia hạn nhanh chóng, dễ dàng. Khách hàng còn có thể liên hệ với MISA để được lấy lại dữ liệu sau khi hết hạn.


Xem thêm