Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để sửa mẫu thủ tục không in phôi?

Làm thế nào để sửa mẫu thủ tục không in phôi?

Trong trường hơp, đơn vị có nhu cầu định dạng các thông tin hiển thị trên mẫu khác với mẫu mặc định của phần mềm mang đi, đơn vị có thể tự thay đổi định dạng nội dung hiển thị đó. Việc thay đổi định dạng nội dung hiển thị chỉ thực hiện đối với mẫu in Bản sao hoặc Bản chính không in theo phôi của các thủ tục.
Cách thao tác
  • Chọn mẫu thủ tục cần in. (Ví dụ: In Sổ đăng ký khai sinh_Luật hộ tịch 60)
 
  • Trên màn hình xem Sổ đăng ký khai sinh_Luật hộ tịch 60 nhấn vào Sửa mẫu 
  • Chọn nội dung cần thay đổi định dạng (là nội dung hiển thị trên mẫu), tích chọn In đậm hoặc In nghiêng theo nhu cầu

  • Nhấn Cất mẫu để lưu định dạng vừa thay đổi. Thông tin định dạng mẫu mới sẽ được sử dụng cho các lần in kế tiếp.


Xem thêm