Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu > Cách xem và tải phim hướng dẫn sử dụng

Cách xem và tải phim hướng dẫn sử dụng


1. Hướng dẫn xem phim
Mỗi trang hướng dẫn nghiệp vụ đều có phim hướng dẫn đi kèm. Mỗi đoạn phim dùng để hướng dẫn cách thao tác nghiệp vụ hoặc chức năng cụ thể trên HOTICH2016. Phim được nhúng thẳng vào từng trang hướng dẫn, chỉ cần chọn nghiệp vụ hoặc chức năng cần tra cứu, ở mục Xem phim hướng dẫn tương ứng và nhấn nút Play trên đoạn phim đã chọn.2. Hướng dẫn tải phim
Tại mục Tải phim hướng dẫn, nhấn vào tại đây:Trình duyệt sẽ chuyển sang trang Vimeo cho phép người xem download phim hướng dẫn sử dụng, thực hiện theo các bước như sau:


 Yêu cầu tối thiểu để xem video hướng dẫn:
Trình duyệt Web:
    • Internet Explorer: IE9+
    • Mozila Firefox: FireFox 22+
    • Google Chrome: 28+
    • Safari: 4+
    • Opera 10+
(Các trình duyệt web hỗ trợ HTML5)Xem thêm