Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Xem biểu đồ thống kê

Xem biểu đồ thống kê

1. Mục đích
Giúp cho cán bộ hộ tịch có cái nhìn trực quan khi xem biểu đồ thống kê các thủ tục hộ tịch theo địa bàn.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Hệ thống.
2. Chọn biểu đồ thống kê cần xem.
3.
Di chuột vào từng phần trên biểu đồ để xem được số lượng và tỷ lệ hồ sơ.
4. Kéo thanh cuộn xuống dưới để xem các biểu đồ thống kê khác.
5. Các biểu đồ thống kê theo từng cấp:
  • Cấp xã/phường:
  • Cấp Phòng tư pháp:
  • Cấp Sở tư pháp:
Lưu ý: Anh/chị có thể nhấn vào biểu tượng để xem được biểu đồ thống kê theo từng loại đăng ký, tình hình giải quyết hồ sơ,...


Xem thêm