Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Lịch sử phát triển > R73

R73

Những thay đổi trên phiên bản R73:
  • Cải tiến nội bộ - Cho phép khách hàng tải phiếu đăng ký gia hạn sản phẩm dưới dạng PDF để ký số dễ dàng hơn
Mục đích: Từ phiên bản R73, phần mềm đáp ứng việc tải phiếu đăng ký gia hạn sản phẩm dưới dạng file PDF để những đơn vị có sử dụng ký điện tử (chữ ký số) có thể dễ dàng ký số ngay trên file PDF sau đó gửi về MISA để thực hiện đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm
Các bước thực hiện đăng ký gia hạn phần mềm anh/chị vui lòng tham khảo tại đây


Xem thêm