Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Hướng dẫn cách đọc và khai thác tài liệu > Cách tra cứu thông tin

Cách tra cứu thông tin

1. Mục đích
Giúp cho người sử dụng dễ dàng tìm kiếm nhanh hướng dẫn sử dụng của một nghiệp vụ hay một chức năng nào đó của phần mềm.
2. Các bước thực hiện

 • Để tìm kiếm nhanh hướng dẫn sử dụng của một nghiệp vụ hay một chức năng nào đó của phần mềm, thực hiện như sau:
  1. Tại tab Search, nhập từ khóa cần tìm kiếm.

    

    

    2. Trên danh sách gợi ý sẽ đưa ra các thủ tục có chứa từ khóa đã nhập, chọn vào 1 trong các giá trị gợi ý để đến được trang hướng dẫn chi tiết của thủ tục. 
     • Trong nội dung của một trang hướng dẫn cụ thể, có thể tìm nhanh đến một nội dung trong trang bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + F, gõ vào ô tìm kiếm từ khóa cần tìm:
     • Các phím tắt cơ bản:
      • Home: Di chuyển lên dòng trên cùng của trang hướng dẫn
      • End: Di chuyển xuống dòng cuối cùng của trang hướng dẫn
      • Page Up: Di chuyển lên trên với khoảng cách một màn hình
      • Page Down: Di chuyển xuống dưới với khoảng cách một màn hình
      • Nhấn nút mũi tên (lên, xuống): Chuyển sang trang hướng dẫn liền trên, liền dưới. Nhấn Enter để xem nội dung trang hướng dẫn.


     Xem thêm