Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint
Home > Các câu hỏi thường gặp > Quên mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

Quên mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?

Trong trường hợp anh/chị quên mật khẩu đăng nhập thì cần thực hiện như sau:
1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

2. Tại màn hình Lấy lại thông tin mật khẩu, nhập các thông tin:
- Tên tài khoản
- Tên đơn vị
- Địa chỉ email (nhập email đã đăng ký khi tạo tài khoản).
- Mã xác thực. 

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu để hệ thống gửi lại mật khẩu đến email của anh/chị.
Lưu ý: Để tránh việc quên mật khẩu và thuận tiện cho các lần đăng nhập sau, anh chị tích chọn vào ô Nhớ mật khẩu, lần đăng nhập sau anh/chị không phải nhập lại mật khẩu nữa.

Xem thêm